Ondernemersvereniging Wilp

De Ondernemersvereniging Wilp heeft sinds de jaren ’90 als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten ondernemers in Wilp e.o. in de breedste zin van het woord. Deze belangenbehartiging dient zowel het welzijn van de Wilpse ondernemer alsmede het dorpswelzijn van Wilp constructief.

De belangenvertegenwoordiging gaat richting lokale en landelijke overheden zoals gemeente en provincie. Ook participatie in door particulieren gestarte initiatieven die het welzijn van het dorp Wilp bevorderen heeft de aandacht van de Ondernemersvereniging Wilp.

Ondernemersvereniging Wilp is tevens het contactplatform voor zaken die een grotere groep ondernemers raken. Daar waar nodig zal de Ondernemers-vereniging Wilp in voorkomende gevallen het individuele belang van haar lid specifiek behartigen indien gewenst en relevant.

Met het ondersteunen van de aangesloten Wilpse ondernemers draagt u direct en indirect bij aan het welzijn van het Dorp Wilp en haar leefbaarheid. Particulieren, verenigingen en aanverwante lokale organisaties kunnen de Ondernemersvereniging Wilp benaderen voor participatie in initiatieven. Denk hierbij aan advies, sponsoring in geld, natura- en/of anderszins.

 

Ondernemersvereniging Wilp
p/a Binnenweg 142
7384 BM WILP

info@ondernemersverenigingwilp.nl

Ook geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Ondernemersvereniging Wilp? Neem dan gerust contact met ons op!